Акценти – предаване 168

03-12-2013

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.


  • ГУМ се отдава под наем и още за рашенията на сесията;
  • НЕ/общественото обсъждане на бюджета;
  • КТ “Подкрепа” в подкрепа на социалния диалог;
  • “Бодра смяна” на 67;
  • По пътя на памука с малките предприемачи;
  • Вечер на християнското семейство в Червен бряг;
  • Лопошанският манастир.