Обява за назначаване

31-10-2012

СЪГЛАСНО ДОГОВОР № BG161PO003-2.1.11/ЗТММ-02-75/SU-01 ОТ 26.06.2012
ЕТ „ЕТА-ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА” ЕИК 175249479, НАЗНАЧАВА ДВАМА СЛУЖИТЕЛИ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

• ОПЕРАТОР ДАННИ – ОПЕРАТОР НА ДАННИ
• МОНТЬОР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ – КАБЕЛЕН ТЕХНИК

КАТО ОПЕРАТОР ДАННИ Е НАЗНАЧЕНА ЕЛЕНА КУЦАРОВА.
КАТО КАБЕЛЕН ТЕХНИК – МИТКО АНДРОВСКИ.