ЦЕНОВА ЛИСТА И УСЛОВИЯ НА КАНАЛ „ЕТА – РАВА” ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ „ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017”

17-02-2017

1. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ

Часови пояс 07.00 – 18.00 ч. 18.00 – 23.00 ч. 23.00 – 07.00 ч.
До 2 минути 20 лв/за минута 32 лв/за минута 20 лв/за минута
От 2 до 5 минути 15 лв/за минута 25 лв/за минута 15 лв/за минута
Над 5 минути 12 лв/за минута 22 лв/за минута 12 лв/за минута


1.1. Отстъпки

 – от 3 до 7 поредни излъчвания            – 5% от цената;

- от 8 до 14 поредни излъчвания          – 8% от цената;

- над 14 излъчвания                               – 10% от цената;


2. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕКСТОВА РЕКЛАМА В РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ БЛОКОВЕ НА „ЕТА – РАВА” /на един екран, 24 часа/ – 10 лв.


2.1. Отстъпки:

- от 3 до 7 поредни излъчвания           – 7.00 лв.

- от 8 до 14 поредни излъчвания         – 6.00 лв.

- над 14 поредни излъчвания               – 5.00 лв.


Забележка: Рекламите, публикувани в рекламно-информационния блок на Канал „ЕТА – РАВА” се поместват безплатно и на сайта на Телевизията на адрес: www.eta.bg


3. ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИДЕОКЛИП:


- до 1 минута                             40.00 лв.

- от 1 до 3 минути                     30.00 лв/за минута

- от 3 до 5 минути                     20.00 лв/за минута


4. ЗАСНЕМАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ СРЕЩИ И СЪБИТИЯ   –    35.00 лв/час


При заснемане с повече от една камера и преки излъчвания цените са по договаряне.


5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ


5.1. Запис на DVD – 6.00 лв. на час.Забележка:Фирмата не поема транспортните разходи по заснемането на материалите.


Всички посочени цени са с включено ДДС.

 

 

УПРАВИТЕЛ

„ЕТА-ЖЕЛЕВА” – ЕООД

 /М. Желева/                                                         
УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ – ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017 г. В ТЕЛЕВИЗИЯ „ЕТА РАВА”


Отразяване на предизборната кампания в Телевизия „ЕТА РАВА” започва на 24 февруари 2017 г. и приключва в 24.00 ч. на 24 март 2017 г.
Кампанията се води на български език.
Предоставят се едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Всяко предаване или публикация се осъществява при условията на предварително заплащане.
Ръководството и екипа на медията спазва принципите на равнопоставеност и обективност при отразяване на проявите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Съгласно законовата база не се излъчват или публикуват анонимни материали.
Кампанията се отразява под формата на платени клипове, хроники, диспути, обръщения и други форми, договорени от медията и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
При излъчване, публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания задължително се отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен.
Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
В предизборната кампания е забранено използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.
Редът на представянето на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети за различните форми на предизборната кампания се определя съобразно жребия на ЦИК.
Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, времето и броя на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководството на медията и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. Клиповете се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от медията при едни и същи условия и цени.
Условията и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на сайта www.eta.bg не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Часове на излъчване на репортажи, интервюта, обръщения и хроники по телевизия „ЕТА – РАВА“: 11:57, 15:57, 19:57, 21.57 и 22.45 часа, часове на излъчване на предизборни клипове 19.00; 19.55; 21.20 и 22.25 часа.
Излъчванията и публикациите се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по приложената ценова листа.
При съмнение че е излъчено предаване или бъде публикувана информация, накърняваща правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави писмено, като се посочва датата и часа на предаването. Телевизия „ЕТА-РАВА” задължително включват отговора безплатно в следващото издание на същото предаване или в равностойно време, до 24 часа след получаването на отговора, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването.


За допълнителна информация – Петя Кирчева , GSM 0885 013 009.


Договор – коалиция “АБВ – Движение 21″


Договор – БСП


Договор – коалиция “Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”