ЦЕНОВА ЛИСТА НА КАНАЛ “ЕТА – РАВА” ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ “ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ – 2014”

08-09-2014

1. Излъчване на видеоклипове

1.1 Отстъпки:
– от 3 до 07 поредни излъчвания – 5% от цената
– от 8 до 14 поредни излъчвания – 8% от цената
– над 14 излъчвания – 10% от цената

2. Излъчване на текстова реклама /1 екран, 24 часа/ в рекламните блокове на канал ”ЕТА РАВА” – 12.00 лв.
2.1 Отстъпки:
– от 3 до 07 поредни излъчвания – 8.00 лв.
– от 8 до 14 поредни излъчвания – 7.00 лв.
– над 14 излъчвания – 6.00 лв.

3. Изработване на видеоклип
3.1 Отстъпки:
– до 1 минута – 50.00 лв.
– от 1 до 3 минути – 35.00 лв./мин.
– от 3 до 5 минути – 25.00 лв./мин.

4. Заснемане на предизборни срещи и събития – 40.00 лв./час
5. Заснемания с повече от 1 /една/ камера и преки излъчвания – цените
са по договаряне.

Резервирането на точен час в праймтайма става като заплатите 50% от цялата сума.

Забележка: Фирмата не поема транспортните разходи по изработката на материалите. Всички посочени по-горе цени са с включен ДДС.