"ЕТА-ЖЕЛЕВА" ЕООД
ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ КАНАЛ:

"ЕТА РАВА" ТВ
гр. София, ул. "Райко Алексиев" 20
office@eta.bg
www.eta.bg
0659/ 9 2625 ; 0659/ 9 29 08 ; 0886 059995
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
гр. София, бул."Шипченски проход"69
office@cem.bg
www.cem.bg
02/ 9708810