Акценти: предаване 1

13-04-2010предаване: 1

  • Общинска служба „Земеделие” в Червен бряг отблизо;
  • Как протича смяната на новите документи за самоличност в Червен бряг;
  • Професионалният празник на здравните работници;
  • Празнуваха ли в „Папрата” Световния ден на ромите;
  • Новият лидер на България може да е от Червен бряг!
  • Футболни страсти за финал.